Tuổi trẻ Châu Đức tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam.

Home/Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức/Tuổi trẻ Châu Đức tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam.

Tuổi trẻ Châu Đức tổ chức buổi tọa đàm kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam.

Nhằm Khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu niên huyện nhà.

Được sự đồng ý của Thường trực huyện ủy và sự chỉ đạo của UBND huyện về việc Huyện đoàn phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh, Thư viện huyện tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam.

Chương trình tọa đàm hôm nay là dịp để Đoàn viên thanh niên có cơ hội được giao lưu với các cán bộ lão thành cách mạng về những giá trị lịch sử trong quá trình tham gia đấu tranh giữ nước. Đồng thời, qua chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

By | 2018-09-13T09:11:11+07:00 Tháng Chín 12th, 2018|Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment