TƯ LIỆU

Home/TƯ LIỆU
TƯ LIỆU 2018-05-08T22:46:28+07:00

Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Ngày 10/01/2019 Ban Chấp hành trung ương ban hành Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.Để tiếp tục nâng cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu sao y Kết luận hội nghị lần [...]

Tháng Sáu 19th, 2019|Categories: Giáo Dục Tuyên Truyền, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”

Ngày 15/12/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”. Để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu sao y Kết luận hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đến toàn thể cán bộ, [...]

Tháng Sáu 19th, 2019|Categories: Giáo Dục Tuyên Truyền, Nghị Quyết, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Trong hai ngày 30 và 31/10/2018 Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 – 2023 với sự tham dự của 205 đại biểu, đại diện cho 8.165 sinh viên trong toàn tỉnh. Tiết mục văn nghệ tại Đại hội Đại hội diễn ra trong 2 ngày, theo đó vào ngày [...]

Hội đồng Đội huyện Long Điền chỉ đạo 100% Liên Đội Trường TH, THCS trên địa bàn huyện hoàn thành Đại hội Liên Đội, NH 2018-2019

Nhằm củng cố nhân sự, xây dựng Ban chỉ huy Liên Đội tại các đơn vị theo thời gian nhiệm kỳ tương ứng năm học 2018 - 2019. Báo cáo kết quả Liên Đội đã đạt được trong năm học 2017 – 2018; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại đơn vị theo chương trình năm học 2018 - 2019. Biểu dương, khen thưởng các tấm gương cá nhân, tập [...]

Tháng Mười 24th, 2018|Categories: Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tư Liệu|

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, giai đoạn [...]

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh BRVT lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Tháng Tám 6th, 2018|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Hội Sinh Viên VN|

LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

  LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ đã chỉ thị phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn thanh niên cứu quốc làm nòng cốt. Đứng trước yêu cầu đó, ngày 27/3/1946, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 38 về việc thành lập Nha [...]

Tháng Tư 12th, 2018|Categories: Tư liệu Hội LHTN VN|

Định hướng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 4 năm 2018 Chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui”

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, các hoạt động Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Người Lao động: Khái quát diễn biến và kết quả của chiến dịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lịch sử của thắng lợi 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam [...]

Tháng Tư 9th, 2018|Categories: Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn, Giáo Dục Tuyên Truyền, Tư Liệu|

Nhân vật lịch sử tiêu biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HUỲNH TỊNH CỦA (1834 - 1907) Quê quán: Phước Thọ - Đất Đỏ Ông là một nhà văn hoá lớn; có những đóng góp xuất sắc trong việc truyền bá chữ quốc ngữ; tác giả bộ từ điển tiếng Việt “Đại Nam quốc âm tự vị” có ý nghĩa khai phá, mở đường cho việc biên soạn từ điển ở nước ta.  NGUYỄN TRỌNG QUÁN (1865 – 1911)  Quê quán: Bà Rịa Ông vừa là nhà giáo vừa là nhà văn. Tác [...]

Hội đồng Đội tỉnh kiểm tra chuyên đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018

Nhằm đánh giá thực chất công tác tổ chức Đội và phong trào thiếu nhi tại các đơn vị, trong 2 ngày 8 và 9/3/2018, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức đoàn kiểm tra chuyên đề công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017-2018 tại Tp. Vũng Tàu và Tp. Bà Rịa (tại mỗi đơn vị đoàn kiểm tra 4 Liên đội, 2 Liên đội do Hội đồng Đội thành phố, huyện đề xuất và 2 [...]

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY THANH NIÊN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI) ------------- Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ [...]

Tháng Hai 26th, 2018|Categories: Nghị Quyết, Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM, Văn Kiện|