Tư liệu Hội LHTN VN

Home/Tư liệu Hội LHTN VN
Tư liệu Hội LHTN VN 2018-04-13T11:16:18+07:00

LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM

  LỊCH SỬ HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 27/9/1945, tại Đại hội Đoàn thanh niên cứu quốc thành phố Hà Nội, Bác Hồ [...]

Tháng Tư 12th, 2018|Categories: Tư liệu Hội LHTN VN|0 Comments