Tư Liệu Đoàn TNCS HCM

Home/Tư Liệu Đoàn TNCS HCM
Tư Liệu Đoàn TNCS HCM 2018-04-11T09:26:05+07:00

Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT, ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.

Ngày 10/01/2019 Ban Chấp hành trung ương ban hành Kết luận số 06-KL/TWĐTN – BKT về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01-CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn”.Để tiếp tục nâng cao việc triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu sao y Kết luận hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương đoàn khóa XI [...]

Tháng Sáu 19th, 2019|Categories: Giáo Dục Tuyên Truyền, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG, ngày 15/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”

Ngày 15/12/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kết luận số 05-KL/TWĐTN – BTG về việc “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”. Để thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu sao y Kết luận hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên:

Tháng Sáu 19th, 2019|Categories: Giáo Dục Tuyên Truyền, Nghị Quyết, Tin tức, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh, giai đoạn 2018-2022 với các nội dung cụ thể sau: Đối tượng: [...]

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Nhân vật lịch sử tiêu biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HUỲNH TỊNH CỦA (1834 - 1907) Quê quán: Phước Thọ - Đất Đỏ Ông là một nhà văn hoá lớn; có những đóng góp xuất sắc trong việc truyền bá chữ quốc ngữ; tác giả bộ từ điển tiếng Việt “Đại Nam quốc âm tự vị” có ý nghĩa khai phá, mở đường cho việc biên soạn từ điển ở nước ta.  NGUYỄN TRỌNG QUÁN (1865 – 1911)  Quê quán: Bà Rịa Ông vừa là nhà giáo vừa là nhà văn. Tác giả “Truyện thầy Lazaro Phiền”, xuất bản năm 1887, là [...]

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY THANH NIÊN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI) ------------- Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi [...]

Tháng Hai 26th, 2018|Categories: Nghị Quyết, Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM, Văn Kiện|

Từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2012 đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 - 2017. Ban Biên tập Website doanthanhnien.vn xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X , nhiệm kỳ 2012 - 2017, như sau:   NGHỊ QUYẾT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012 – 2017 -------------   Đại hội đại biểu [...]

Tháng Mười Hai 22nd, 2017|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Góp ý lô gô ( biểu trưng) tuyên truyền đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Web.ĐTN: Nhằm chọn ra lô gô (biểu trưng) chính thức cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Cuộc thi sáng tác Lô gô (biểu trưng) tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trong số gần 270 tác phẩm dự thi, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn tác phẩm của tác giả Nguyễn Thị Việt Hà, Giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp trường Đại học Kiến [...]

Tháng Mười Hai 22nd, 2017|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới ĐVTN và các tầng lớp nhân dân

Web.ĐTN: Ban Bí thư Trung ương Đoàn công bố toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tới đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2017 - 2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu [...]

Tháng Mười Hai 22nd, 2017|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|

Toàn văn Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn Quốc lần thứ XI

Web.ĐTN: Ban biên tập website doanthanhnien.vn trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.        ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC                                   ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2017 - 2022                                                ***                                                   Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm [...]

Tháng Mười Hai 22nd, 2017|Categories: Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|