Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Home/Các Cuộc thi/Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Triển khai Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ LLVT, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và nhân dân về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD), truyền thống anh hùng của QĐND trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; những thành quả to lớn của các cấp, các ngành, địa phương trong xây dựng nền QPTD vững mạnh; góp phần củng cố niềm tin, phát huy trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai cuộc thi Cuộc thi tìm hiểu 30 năm Ngày quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam với các nội dung như:

By | 2019-07-04T10:05:40+07:00 Tháng Bảy 4th, 2019|Các Cuộc thi|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment