Tỉnh đoàn BRVT: tổ chức Tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ Toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Home/Tin tức, Tỉnh Đoàn/Tỉnh đoàn BRVT: tổ chức Tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ Toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Tỉnh đoàn BRVT: tổ chức Tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ Toàn quốc lần thứ VI, năm 2018

Nhằm ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong nâng cao chất lượng công việc của cán bộ, công chức trẻ, góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển, ứng dụng CNTT, cải cách hành chính, tiến tới xây dựng Chính phủ, chính quyền điện tử.

Ngày 24/8/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức “Tuyển chọn đội tuyển tham gia Hội thi tin học Khối cán bộ, công chức trẻ Toàn quốc lần thứ VI, năm 2018”. Tham gia Hội thi có hơn 30 đoàn viên thanh niên là Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn và Đoàn trực thuộc. Trong Hội thi các Đoàn viên thanh niên đã được thi: Kiến thức và kỹ năng thực hành đáp ứng Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT theo Thông tư số 03/2014 /TT-BTTTT ngày 11 /3/2014 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNT; thể thức văn bản được trình bày theo thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ trưởng bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

Tin bài: Minh Đông

By | 2018-08-26T10:29:56+07:00 Tháng Tám 25th, 2018|Tin tức, Tỉnh Đoàn|0 Comments

Leave A Comment