Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu: Giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020

Home/Tin tổng hợp, Tin tức, Tỉnh Đoàn/Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu: Giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020

Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu: Giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2012-2020

Thực hiện Công văn số 1165/UBND-VP ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 48-KH/TĐTN-TCKT ngày 26/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giám sát thực hiện nội dung “Xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên, nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên” theo Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giái đoạn 2012 – 2020, ngày 30/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thực hiện công tác giám sát việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020 tại đơn vị huyện Châu Đức.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng phòng xây dựng chính quyền và công tác thanh niên Sở Nội vụ tỉnh; đồng chí trần Thanh Quân- UV BTV Tỉnh đoàn, Phụ trách Ban Phong trào cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát. Tại 03 buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các đồng chí đại diện các Phòng, Ban cấp ủy, UBND cấp huyện, đại diện cấp ủy, chính quyền và Đoàn thanh niên của 02 xã tại đơn vị (Cù Bị, Láng Lớn).

Tại các buổi làm việc, các đại diện các đơn vị đã thẳng thắn giải đáp những vấn đề Đoàn Giám sát trao đổi, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020 và các đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện để phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Kết luận các nội dung giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu – Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền huyện Châu Đức (xã Cù Bị, xã Láng Lớn) trong việc chỉ đạo, triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên từ cấp huyện đến cơ sở, cũng như việc chỉ đạo, bố trí, theo dõi, kiểm tra việc triển khai các nội dung quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên, phát huy vai trò của thanh niên cũng như các tổ chức của thanh niên trong việc góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa và chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức các cấp có kế hoạch, chương trình cụ thể để phối hợp với tổ chức Đoàn trong việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; quan tâm việc tổ chức đối thoại với thanh niên; tăng cường việc giới thiệu, định hướng, tạo việc làm tại chỗ cho thanh niên…

Tiếp tục thực hiện công tác giám sát, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục triển khai giám sát các nội dung liên quan đến việc triển khai Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2020 tạị huyện Xuyên Mộc và thị xã Phú Mỹ trong thời gian tới.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

By | 2018-11-12T15:43:59+07:00 Tháng Mười 31st, 2018|Tin tổng hợp, Tin tức, Tỉnh Đoàn|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment