Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Home/Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu/Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019. Đồng thời thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tuyên truyền và thực hiện theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Thành đoàn Vũng Tàu đã gửi tài liệu tuyên truyền cho các Cơ sở, Chi đoàn trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các cụm thi đua của tổ chức các hoạt động tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày 14/7/2019, cụm thi đua số 1 Thành đoàn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho 150 đoàn viên thanh niên là cán bộ chủ chốt thuộc cụm thi đua số 1.

Hội nghị chính là nơi để các cán bộ, đoàn viên thanh niên hiểu rõ hơn về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đó áp dụng cho chính bản thân mình phải: “Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú”; đối với các cán bộ làm công tác phục vụ nhân dân thì phải: “Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của Nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với Nhân dân và cán bộ dưới quyền. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà Nhân dân”.

By | 2019-07-15T11:26:35+07:00 Tháng Bảy 15th, 2019|Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment