Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Home/Bà Rịa, Tin tức/Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11)

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội mà cụ thể là đối với học sinh trong việc phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, nhằm hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); Ban Thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa đã tổ chức chương trình tuyên truyền phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội cho hơn 800 em học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

By | 2018-11-12T16:06:05+07:00 Tháng Mười Một 6th, 2018|Bà Rịa, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment