Thành Đoàn Bà Rịa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên năm 2019

Home/Bà Rịa, Tin tức/Thành Đoàn Bà Rịa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên năm 2019

Thành Đoàn Bà Rịa đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên năm 2019

Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm, đặt biệt là tội phạm về ma túy; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Ngày 23/6/2019, tại trường THCS Dương Văn Mạnh; Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy trong thanh thiếu niên năm 2019 thu hút hơn 150 lượt đoàn viên, thanh niên và học sinh tham gia.

Qua đó, cho thấy công tác phòng, chống tội phạm ma túy cần được triển khai đồng loạt và đi vào chiều sâu theo từng khu vực và từng nhóm đối tượng với các biện pháp, giải pháp cụ thể, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

 

By | 2019-06-24T09:54:23+07:00 Tháng Sáu 24th, 2019|Bà Rịa, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment