NHIỀU Ý TƯỞNG TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 20

Home/Đoàn Trường ĐH Mỏ Địa Chất, Hội Sinh Viên, Tin tức/NHIỀU Ý TƯỞNG TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 20

NHIỀU Ý TƯỞNG TRONG HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ 20

Hôm nay, 05/5/2017, đồng loạt tại các phòng học trường Đại học Mỏ – Địa chất cơ sở Bà Rịa – Vũng Tàu rộn ràng hơn thường ngày, bởi hôm nay không phải là buổi học như mọi ngày. Hôm nay, Đoàn trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 28.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị được tổ chức thanh nhiều tiểu ban theo chương trình đào tạo và lĩnh vực ngành nghề. Tại các phòng hội thảo, Ban Chấp hành Đoàn trường mời các chuyên gia tham gia tư vấn, định hướng cho sinh viên.

Tham dự Hội nghị, hơn 20 ý tưởng, sáng kiến được trình bày và thảo luận. Có nhiều ý tưởng, sáng kiến mang tính khả thi cao, cũng có nhiều ý tưởng khó thực hiện hoặc chưa thiết thực. Nhưng, hơn hết, Hội nghị lần này đã phát huy được tinh thần say mê học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường.

Kế thừa kết quả tổ chức của những Hội nghị trước, Đoàn trường đã có bước triển khai, hướng dẫn và khuyến khích sinh viên tham gia. Điều bất cập tồn tại đối với hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên mà cụ thể tại Hội nghị lần này là nhiều sinh viên chưa có kiến thức trình bày ý tưởng, sáng kiến. Ban Chấp hành Đoàn trường chưa có giải pháp, nguồn lực hỗ trợ sinh viên tiếp tục nghiên cứu, thực hiện những ý tưởng, sáng kiến của mình.

BCH Đoàn trường ĐH Mỏ -Địa chất