Mô hình “Bạn giúp bạn” tại Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền

Home/Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Mô hình “Bạn giúp bạn” tại Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền

Mô hình “Bạn giúp bạn” tại Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền

Nhằm kêu gọi và phát huy tinh thần tương thân, tương ái của học sinh trong việc giúp đỡ, động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Thông qua hoạt động trên nhằm giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, yêu thương, chia sẻ khó khăn, ý thức tiết kiệm, xây dựng lòng nhân ái, thân thiện trong mỗi học sinh.     

Nuôi heo đất-Một trong những hình thức thực hiện Phong trào “Bạn giúp bạn”

Từ tháng 1 năm 2019, Liên Đội Trường THCS Huỳnh Tịnh Của đã phát động phong trào “Bạn giúp bạn” trong học sinh toàn trường. Phong trào được thực hiện với hình thức: Mỗi lớp căn cứ tình hình thực tế của Chi Đội, bình xét trường hợp cần được giúp đỡ. Sau đó đăng ký mô hình giúp bạn phù hợp để thực hiện giúp đỡ và báo cáo kết quả về Liên Đội.

Kết quả đã giúp đỡ được 17 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Trong đó, có 1 hoạt động nhóm học tập giúp bạn tiến bộ, 3 hoạt động hũ gạo tình thương, 10 hoạt động nuôi heo đất giúp bạn đến trường.

Tin. ảnh: Minh Tân

 

 

About the Author:

Leave A Comment