Lớp học xanh – Liên đội THCS Châu Đức – Huyện Châu Đức

Home/Châu Đức, Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức/Lớp học xanh – Liên đội THCS Châu Đức – Huyện Châu Đức

Lớp học xanh – Liên đội THCS Châu Đức – Huyện Châu Đức

Nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; năm học 2018-2019. Liên đội trường THCS Châu Đức triển khai kế hoạch phong trào “Cây xanh lớp học” với mục đích

Tạo môi trường học tập thân thiện, thu hút các em học sinh thêm gắn bó, yêu thương trường, lớp, yêu thiên nhiên …

 

Trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa các lớp, tạo hứng thú cho quá trình dạy và học,phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tôn vinh sản phẩm của học sinh.

Tuyên truyền, giáo dục, mục đích ý nghĩa của “trồng cây”, động viên đội viên tích cực tham gia trồng cây và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sinh thái, tác dụng của cây xanh, bóng mát xung quanh môi trường mình đang học;

Nhằm duy trì phong trào một cách hiệu quả nhất, hàng tháng BCH Liên đội sẽ chấm điểm và trao thưởng những Chi đội chăm sóc cây đẹp, tốt nhất.

By | 2018-11-08T09:44:46+07:00 Tháng Mười Một 8th, 2018|Châu Đức, Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment