Liên Đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền tổ chức trao chứng nhận Rèn luyện đội viên mới, năm học 2018 – 2019

Home/Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Liên Đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền tổ chức trao chứng nhận Rèn luyện đội viên mới, năm học 2018 – 2019

Liên Đội Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền tổ chức trao chứng nhận Rèn luyện đội viên mới, năm học 2018 – 2019

Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Đội huyện về việc tổ chức Ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên năm học 2018-2019”; thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi, năm học 2018 – 2019 của Liên Đội. Ngày 12/5/2019, Liên Đội TH Lý Tự Trọng đã tổ chức trao chứng nhận Rèn luyện đội viên mới, năm học 2018 – 2019.

Ngày hội đã tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên” gắn với việc kiểm tra, công nhận, đánh giá, theo dõi quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đội viên, thiếu nhi. Tạo sân chơi lành mạnh để các em đội viên được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời là dịp để công nhận, biểu dương, động viên các em đội viên, thiếu nhi tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung Chương trình “Rèn luyện đội viên”. Trong ngày hội, cô Tổng phụ trách đã đánh giá việc rèn luyện các nội dung theo từng chuyên hiệu và cấp 150 giấy chứng nhận hoàn thành chương trình Dự bị đội viên, 120 giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình rèn  luyện đội viên.

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi của các bạn đội viên được công nhận, diễn ra thành công và tốt đẹp. Đó là động lực để các bạn đội viên khác cố gắng phấn đếu và hoàn thành tốt các danh hiệu của đội viên.

Tin, ảnh: Minh Tân.

About the Author:

Leave A Comment