Liên Đội Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền đã tổ chức tuyên truyền tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Home/Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Liên Đội Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền đã tổ chức tuyên truyền tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Liên Đội Trường Tiểu Học Lý Tự Trọng, huyện Long Điền đã tổ chức tuyên truyền tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm chào mừng kỉ niệm 78 năm Ngày Thành lập Đội Thiếu Niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2019) và 129 Năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019). Nhằm đa dạng các loại hình tổ chức sinh hoạt cho thanh thiếu nhi, tăng cường đẩy mạnh các giải pháp thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 12/5 và 13/5/2019, Liên Đội Trường TH Lý Tự Trọng đã tổ chức buổi tuyên truyền tác phẩm “Lịch sử nước ta” của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho 100 đội viên tiêu biểu.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Thực hiện tuyên truyền tác phẩm “Lịch sử nước ta” nhằm ôn lại truyền thống quật cường, anh dũng chống ngoại xâm của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước và cổ vũ nhân dân hăng hái, thi đua, đoàn kết tham gia cách mạng để viết tiếp những trang sử hiển hách của dân tộc  hướng  đến các em thiếu nhi một cách gần gũi, dễ nhớ và không quên lịch sử bốn ngàn năm của cha ông đã anh dũng đứng lên dựng nước và giữ nước.

Qua buổi tuyên truyền nhằm trang bị cho các em đội viên những kiến thức, trang bị cho các em niềm tự hào truyền thống anh hùng, quật cường để vững vàng vượt mọi phong ba, thẳng tiến tới con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước, Dân tộc ta và Bác Hồ vô vàn kính yêu đã chọn, góp phần nâng cao sự hiểu biết của các em về lịch sử truyền thống cách mạng Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Minh Tân

 

 

About the Author:

Leave A Comment