Lễ phát động năm 2018 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Châu Đức đăng cai tổ chức

Home/Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Tỉnh Đoàn/Lễ phát động năm 2018 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Châu Đức đăng cai tổ chức

Lễ phát động năm 2018 Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam huyện Châu Đức đăng cai tổ chức

Nhằm tuyên truyền, vận động, phổ biến sâu rộng trong tuổi trẻ huyện nhà về ý nghĩa sâu sắc của Cuộc vận động ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” Tạo chuyển biến về nhận thức, xây dựng niềm tin, tạo thói quen trong thanh niên dùng hàng Việt Nam , góp phần thúc đẩy sản xuất trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu để đưa nền kinh tế đất nước vượt qua thách thức, phát triển nhanh bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Ủy Ban hội huyện Châu Đức tổ chức chương trình lễ phát động cuộc vận động ” Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” được tổ chức tại sân Trung tâm thương mại huyện Châu Đức với sự tham gia gần 200 đoàn viên thanh niên tại huyện nhà.

By | 2018-11-12T15:36:18+07:00 Tháng Mười 22nd, 2018|Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Tỉnh Đoàn|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment