Khen thưởng ĐVTN thực hiện vượt sản lượng được giao

Home/Đoàn Công Ty Cao Su Bà Rịa, Đoàn Khối Tương Đương, Xung Kích Đồng Hành/Khen thưởng ĐVTN thực hiện vượt sản lượng được giao

Khen thưởng ĐVTN thực hiện vượt sản lượng được giao

Nhằm động viên khen thưởng ĐVTN khối khai thác thực hiện vượt sản lượng được giao, góp phần cùng với Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và về trước kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao trong năm 2017.

Trong 03 tháng cuối năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã phát động phong trào thi đua nước rút vượt sản lượng được giao đối với ĐVTN khối khai thác của 03 Nông trường. Qua đợt phát động, BTV Đoàn Công ty hàng tháng đã đến từng phần cây của đoàn viên Nông trường thăm hỏi, động viên và khen thưởng tổng cộng 36 ĐVTN khối khai thác thực hiện vượt sản lượng hàng tháng, tổng số tiền khen thưởng là 9.000.000đ ( Chín triệu đồng) trích từ nguồn khen thưởng Đoàn Công ty.

About the Author:

Leave A Comment