Inphographic tuyên truyền

Home/Inphographic tuyên truyền
Inphographic tuyên truyền 2018-07-29T22:22:11+07:00

Bộ công cụ Inphographic “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022”

Thực hiện hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-BTC ngày 20/6/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “Thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn triển khai hướng dẫn thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022 và bộ công cụ Infographic đến đoàn viên thanh niên các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.    

Tháng Bảy 29th, 2018|Categories: Inphographic|