Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với đoàn viên, thành niên trên địa bàn huyện năm 2019.

Home/Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với đoàn viên, thành niên trên địa bàn huyện năm 2019.

Huyện ủy Long Điền tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với đoàn viên, thành niên trên địa bàn huyện năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 202-KH/HU, ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Long Điền về “Tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo huyện với đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Long Điền năm 2018”.

Nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên trong tình hình mới; đồng thời, phổ biến những chủ trương, chính sách của huyện về công tác chăm lo, phát triển thanh niên trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Chương trình gặp gỡ, đối thoại là dịp để đoàn viên, thanh niên bày tỏ tâm tư, tình cảm, trình bày những nguyện vọng, đề xuất, hiến kế liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thanh niên trên địa bàn huyện.

Ngày 12/6/2019, Huyện uỷ Long Điền tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Huyện với đoàn viên, thành niên trên địa bàn huyện năm 2019. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Hữu Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, đồng chí Lâm Văn Hồng – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng ban, đoàn thể, đơn vị huyện. lãnh đạo Đảng uỷ, UBND xã, thị trấn và hơn 120 cán bộ Đoàn, đoàn viên trên địa bàn huyện.

Đ/c Nguyễn Ngọc Đồng – Bí thư Chi Đoàn Khu phố Long Sơn, TTr Long Điền đặt câu hỏi đối thoại với Lãnh đạo huyện

Sau khi được chủ trì hội nghị gợi ý thảo luận, cán bộ Đoàn, đoàn viên đã đặt 6 câu hỏi để đối thoại trực tiếp với lãnh đạo huyện, xoay quanh các nội dung về công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo điều kiện cho thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay; Về công tác tạo nguồn, phát triển đoàn viên; công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên.

Các câu hỏi đã được lãnh đạo Huyện ủy-UBND huyện trả lời, làm rõ. Nhìn chung, thông qua đối thoại, lãnh đạo đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác chăm lo, phát triển đối với thanh niên trên địa bàn huyện.

Tin, ảnh: Minh Tân.

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment