Huyện Đoàn phối hợp Hội đồng đội huyện Long Điền tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2018-2019

Home/Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Huyện Đoàn phối hợp Hội đồng đội huyện Long Điền tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2018-2019

Huyện Đoàn phối hợp Hội đồng đội huyện Long Điền tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học, năm học 2018-2019

Với mục đích bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng và nâng cao khả năng tổ chức chỉ đạo, điều hành của cán bộ Đoàn, Đội trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học; giúp cán bộ Đoàn, Đội tiếp cận các kỹ năng hội nhập trong thời đại mới. Qua đó, tạo môi trường cho cán bộ Đoàn, Đội trên địa bàn huyện được giao lưu, trao đổi, thực hành và học tập kinh nghiệm về kỹ năng công tác thanh thiếu nhi.

Trong 03 ngày, từ ngày 09 – 11/10/2018, tại Hội trường Huyện Đoàn Long Điền và Khu du lịch Thiên Ân, xã Phước Tỉnh, Huyện Đoàn phối hợp Hội đồng đội huyện tổ chức tập huấn kỹ năng công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018-2019. Tham dự lớp tập huấn có Bí thư, Phó Bí thư các Chi cơ sở Đoàn trực thuộc huyện; Hội đồng Đội huyện; Tổng phụ trách Đội (Giáo viên phụ trách công tác Đội) các Trường TH, THCS; Bí thư Chi Đoàn khu phố, ấp. Nội dung gắn với thực tiễn, hình thức sinh động, trực quan và đổi mới. Với yêu cầu chung là đảm bảo kỷ luật, an toàn và tiết kiệm, lớp tập huấn vừa trang bị được lý thuyết, vừa thực hành đánh giá kết quả sau tập huấn.

Đại biểu tham gia tập huấn về kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể

Qua lớp tập huấn, cán bộ Đoàn-Đội toàn huyện đã được phổ biến những vấn đề mới trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng…từ các văn kiện của Đại hội Đoàn các cấp. Nghi thức Đội và hướng dẫn thực hiện Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Chương trình rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022; Một số điểm mới của Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh và của ngành giáo dục và đào tạo trong tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp cho học sinh giáo dục phổ thông; kỹ nặng tổ chức sinh hoạt tập thể. Đặc biệt, các đại biểu tập huấn tiếp tục được triển khai Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn; giải pháp thực hiện chức năng đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đ/c Đỗ Minh Tân-Chủ tịch Hội đồng Đội huyện phổ biến những điểm mới của Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh

Nhờ đổi mới phương pháp tổ chức tập huấn kết hợp hội trại dã ngoại, lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Đội và phong trào thanh thiếu nhi, năm học 2018-2019 được các đại biểu hào hứng, tích cực tham gia và đạt hiệu quả. Từ đó, nhiều đại biểu đã chia sẻ, đề xuất những giải pháp thực hiện công tác Đoàn-Đội trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: Minh Tân.

2018-10-15T16:40:56+07:00