Huyện Đoàn Long Điền tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Home/Hội Đồng Đội, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Huyện Đoàn Long Điền tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Huyện Đoàn Long Điền tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

Ngày 09/01/2018, BTV Huyện Đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện Long Điền năm 2018. Đến tham dự có đồng chí Tiếu Hoa Nhan-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Đỗ Minh Tân – Bí thư Huyện Đoàn; đồng chí Trần kim Danh – Nguyên PBT Huyện Đoàn, PCT UBND xã An Nhứt.

Năm 2018, BCH Huyện Đoàn xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi với chủ đề “Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết – Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội-Đội”. Qua đó, BTV Huyện Đoàn xác định và thực hiện thắng lợi 05 công trình thanh niên, 05 nhiệm vụ trọng tâm và 12 chỉ tiêu. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”, tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên thời kỳ mới, tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thanh niên. Cấp cơ sở thực hiện 21 công trình thanh niên, 114 phần việc thanh niên. Nhiều mô hình, giải pháp hay đã được thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn-Hội.

Tiếu Hoa Nhan-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhân dịp này, Huyện Đoàn-Hội LHTNVN huyện đã tặng 3 cờ thi đua cho đơn vị vững mạnh xuất sắc; 06 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn; 03 tập thể, 06 cá nhân có thành tích xuất sắc torng công tác Hội. Đồng thời, BCH Huyện Đoàn xác định 5 nhiệm vụ, 17 chỉ tiêu trọng tâm và xây dựng, triển khai 3 chương trình, đề án. Tiếp tục củng cố, xây dựng cơ sở Đoàn. Thực hiện giao ban công tác Đoàn toàn huyện luân phiên tại các Đoàn cơ sở xã, thị trấn; giao ban, gặp gỡ với Chi Đoàn Khu phố, ấp định kỳ 01 lần/quý để nắm bắt những khó khăn từ cơ sở.

Tin, ảnh: Minh Tân.

About the Author:

Leave A Comment