Huyện Đoàn Long Điền tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015 – 2020”.

Home/Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Huyện Đoàn Long Điền tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015 – 2020”.

Huyện Đoàn Long Điền tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, giai đoạn 2015 – 2020”.

Nhằm thực hiện tốt Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”. Từ ngày 9-10/7/2019, BTV Huyện Đoàn Long Điền thành lập Đoàn giám sát thực hiện Quyết định 217 của Bộ Chính trị tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2015-2020” đối với 3 đơn vị: UBND xã An Nhứt, BGH Trường TH Tam Phước và BGH Trường THCS Nguyễn Trãi. Đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn làm Trưởng Đoàn, tham gia Đoàn còn có: đ/c Tiếu Hoa Nhan-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, đ/c Lê Thị Ngọc Hạnh-HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo TTr Huyện Đoàn, Phòng GD&DT huyện, Phòng VH và TT huyện, Phòng LĐTB&XH huyện, Trung tâm VHTT-TT huyện, Đài Truyền Thanh huyện.

Đoàn giám sát làm việc với BGH Trường THCS Nguyễn Trãi

Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng đạ đạt được một số kết quả quan trọng. Việc đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục, xã hội hóa công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống được quan tâm thực hiện. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng. Cơ sở vật chất và bảo đảm thiết chế tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tăng cường cơ bản đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của thanh niên, thiếu niên và nhi đồng. Vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, Đội và các cơ quan có liên quan trong tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị số 42 – CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tại các buổi giám sát, thành viên Đoàn giám sát và các đơn vị được giám sát đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ những nội dung còn hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục để thực hiện Quyết định 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Có thể khẳng định, thông qua hoạt động giám sát đã đánh giá hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ; việc xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường để thế hệ trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tạo điều kiện để thế hệ trẻ đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Minh Tân

 

 

 

 

By | 2019-07-11T15:04:17+07:00 Tháng Bảy 11th, 2019|Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment