Huyện Đoàn Long Điền thành lập Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện

Home/Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Mỗi ngày một tin tốt, Tin tức/Huyện Đoàn Long Điền thành lập Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện

Huyện Đoàn Long Điền thành lập Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đội ngũ đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức trẻ, chiến sĩ trẻ trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức trẻ. Sau khi xin chủ trương của Thường trực Huyện ủy – UBND huyện Long Điền, từ ngày 05/11/2019, BTV Huyện Đoàn Long Điền đã chỉ đạo thành lập và hoạt động Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện, bước đầu thực hiện thí điểm tại 3 địa phương thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng và xã Phước Tỉnh.

Tổ Thanh niên xung kích ở mỗi xã, thị trấn có từ 05-07 đoàn viên/đơn vị, phân công trực xuyên suốt vào giờ hành chính các ngày trong tuần, luân phiên 01 đoàn viên/buổi tại bộ phận 01 cửa của UBND địa phương. Tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến những thủ tục hành chính (TTHC) được được cung ứng trên trang thông tin điện tử (website) của huyện, cách thức thực hiện cũng như những lợi ích của dịch vụ công trực tuyến (nộp hồ sơ, thực hiện TTHC thông qua hệ thống mạng internet); tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần từng bước hiện đại hoá nền hành chính huyện nhà phù hợp với thời kì cách mạng công nghiệp 4.0. Góp phần cùng với chính quyền địa phương kịp thời cung cấp dịch vụ công trực tuyến với các TTHC ban hành mới, được chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu thực tế phục vụ công dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi dựa trên các phương tiện CNTT. Qua đó, giảm thời gian, số lần người dân, doanh nghiệp phải đến trực tiếp cơ quan Nhà nước thực hiện các thủ tục hành chính.

Đoàn viên Trịnh Trần Thùy Trang – Thành viên Tổ TN xung kích thị trấn Long Hải đang hướng dẫn công dân đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, BTV Huyện Đoàn đã phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Bưu điện huyện đã tổ chức tập huấn cho Tổ xung kích hướng dẫn sử cách thức truy cập, khai thác, đăng ký dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, cấp tỉnh qua mạng internet; quy trình, trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet đối với các lĩnh vực như: Lĩnh vực đăng ký kinh doanh; Lĩnh vực đăng ký thành lập Hợp tác xã; Lĩnh vực Hành chính – Tư pháp; Lĩnh vực xây dựng; Lĩnh vực lưu thông hàng hóa; Lĩnh vực Cấp chứng chỉ quy hoạch; Lĩnh vực thi đua khen thưởng; Lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng; Lĩnh vực bảo trợ xã hội; Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo…Quy trình tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh Đoàn BR-VT, BTV Huyện Đoàn cũng đã chọn cử đoàn viên hỗ trợ tuyên truyền dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 trong giải quyết TTHC ngành tài nguyên và môi trường tại bộ phận 01 cửa huyện Long Điền.

Thời gian tới, BTV Huyện Đoàn sẽ tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa bàn dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn huyện. Tiến hành đánh giá kết quả, họp rút kinh nghiệm để xem xét nhân rộng thực hiện vào năm 2020.

Tin, ảnh: Minh Tân

About the Author:

Leave A Comment