Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019)

Home/Đoàn Khối LLVT, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019)

Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019)

Nhằm tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019; thi đua với mục tiêu giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và Nhân dân về truyền thống 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, những đóng góp to lớn của Bộ đội Biên phòng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ý nghĩa Ngày Biên phòng toàn dân, nhiệm vụ xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh. Phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của huyện. Duy trì và tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối, tạo sự đoàn kết, không khí thi đua sôi nổi giữa đoàn viên, thanh niên Huyện Long Điền với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

Ngày 28/02/2019, Huyện Đoàn Long Điền phối hợp với Đoàn cơ sở Đồn Biên phòng Phước Tỉnh tổ chức giảo lưu bóng chuyền, giao lưu văn hóa văn nghệ. Các hoạt động đã thu hút hơn 100 đoàn viên của 02 đơn vị đăng kí tham gia và cổ vũ.

Lãnh đạo Huyện Đoàn Long Điền và Đồn Biên phòng Phước Tỉnh trao lưu niệm cho các đội giao lưu bóng chuyền

Cũng nhân dịp này, Huyện Đoàn Long Điền đã đến thăm hỏi Đoàn cơ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT, đây là một trong những đơn vị kết nghĩa đã hỗ trợ, đồng hành với Huyện Đoàn Long Điền trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua.

Tin, ảnh: Minh Tân

About the Author:

Leave A Comment