HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHÂN DỊP LỄ GIỖ LẦN THỨ 234 CỦA BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN

Home/Cơ Sở Đoàn Trực Thuộc, Côn Đảo, Giáo Dục Tuyên Truyền, Hoạt động cấp cơ sở, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức/HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHÂN DỊP LỄ GIỖ LẦN THỨ 234 CỦA BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN

HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO TỔ CHỨC TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHÂN DỊP LỄ GIỖ LẦN THỨ 234 CỦA BÀ THỨ PHI HOÀNG PHI YẾN

Thực hiện sự chỉ đạo của  UBND huyện Côn Đảo về việc tổ chức các hoạt động nhân dịp Lễ giỗ lần thứ 234 của Bà thứ Phi Hoàng Phi Yến (1785 – 2019) trên địa bàn huyện Côn Đảo. Và thực hiện theo Kế hoạch số 83/KH-ĐTN ngày 10/10/2019 của Huyện đoàn Côn Đảo về việc “Tổ chức các trò chơi nhân dịp lễ giỗ lần thứ 234 của Bà thứ phi Hoàng Phi Yến (1785 – 2019)”.

Trò chơi ô ăn quan

 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục giá trị văn hóa dân gian trong toàn thể ĐVTN trên địa bàn huyện Côn Đảo. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, nâng cao tinh thần giao lưu, học hỏi thông qua các trò chơi dân gian của Việt Nam.

Đi cà kheo

 

BTV Huyện đoàn Côn Đảo đã tổ chức các trò chơi dân gian như thi kéo co, thi nhảy sạp, thi đi cà kheo, chơi ô ăn quan cho hơn 500 đoàn viên thanh niên và khách du lịch cùng tham gia tại địa điểm Miếu Bà Phi Yến.

Phục vụ ăn uống, dọn dẹp sau lễ

Đồng thời nhằm hỗ trợ cho công tác phục vụ lễ giỗ, Huyện đoàn đã cử 40 ĐVTN tham gia công tác chuẩn bị bàn ghế, dọn đồ ăn uống và dọn dẹp sau khi kết thúc lễ giỗ. Đây là hoạt động mang tính truyền thống của Huyện Côn Đảo, do đó việc tham gia tình nguyện của các đoàn viên thanh niên luôn mang tính chất tham gia nhiệt tình và tích cực.

Tin bài: Yến Vy

 

 

 

 

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment