Huyện đoàn Côn Đảo phối hợp tổ chức Lớp tuyên truyền An toàn Giao thông, Phòng chống tệ nạn xã hội và Phòng dịch mùa hè năm 2019

Home/Cơ Sở Đoàn Trực Thuộc, Côn Đảo, Giáo Dục Tuyên Truyền, Hoạt động cấp cơ sở, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức/Huyện đoàn Côn Đảo phối hợp tổ chức Lớp tuyên truyền An toàn Giao thông, Phòng chống tệ nạn xã hội và Phòng dịch mùa hè năm 2019

Huyện đoàn Côn Đảo phối hợp tổ chức Lớp tuyên truyền An toàn Giao thông, Phòng chống tệ nạn xã hội và Phòng dịch mùa hè năm 2019

Quảng cảnh tổ chức Hội nghị

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH.BCĐ của Ban chỉ đạo Hè năm 2019 Huyện Côn Đảo ngày 30/05/2019 về việc “Tổ chức các hoạt động Hè năm 2019”. Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 01/KHPH-CAH-HĐCĐ ngày 24/6/2019 của Công an huyện và Huyện đoàn Côn Đảo về việc “Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ĐVTN và học sinh trên địa bàn huyện năm 2019”.

Nhằm tổ chức Hội nghị tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức, giáo dục cho ĐVTN và học sinh trên địa bàn huyện về các kiến thức như Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng dịch bệnh mùa hè và tìm hiểu Hệ thống nhà tù Côn Đảo năm 2019. Ngày 06/7/2019, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp với Công an huyện và Trung tâm Quân dân Y huyện tổ chức Lớp tuyên truyền về An toàn giao thông đường bộ và Phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng dịch mùa hè năm 2019 tại Hội trường Công an huyện.

Với sự tham gia của hơn 100 em học sinh các Khối lớp và 50 ĐVTN của các cơ sở Đoàn trực thuộc, Ban tổ chức chương trình ngoài các bài giảng về lý thuyết đã tổ chức một số trò chơi giao lưu và đố vui có thưởng nhằm giúp cho không khí của lớp học thêm phần nhẹ nhàng và hiệu quả.

Tin bài: Yến Vy

About the Author:

Leave A Comment