Hội LHTN Việt Nam Thành phố Vũng Tàu phối hợp với Bưu điện thành phố Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Chương trình “Xây dựng quỹ an sinh xã hội” năm 2019

Home/Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu/Hội LHTN Việt Nam Thành phố Vũng Tàu phối hợp với Bưu điện thành phố Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Chương trình “Xây dựng quỹ an sinh xã hội” năm 2019

Hội LHTN Việt Nam Thành phố Vũng Tàu phối hợp với Bưu điện thành phố Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Chương trình “Xây dựng quỹ an sinh xã hội” năm 2019

Nhằm tạo điều kiện và tăng thêm nguồn lực cho các cấp Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Đặc biệt là nhiệm vụ chăm lo cho các thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Sáng ngày 11/9/2019, tại Phòng họp Thành Hội, Hội LHTN Việt Nam Thành phố Vũng Tàu phối hợp với Bưu điện thành phố Vũng Tàu tổ chức Lễ ký kết Chương trình “Xây dựng quỹ an sinh xã hội” năm 2019. Với mục đích tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên và nhân dân mua, sử dụng bảo hiểm xe máy, bảo hiểm tai nạn hộ gia đình do Bưu điện cung cấp và xây dựng nguồn quỹ hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn hoặc an sinh xã hội của địa phương, đơn vị từ nguồn kinh phí cung cấp dịch vụ bảo hiểm của Bưu điện.

Đồng thời đây cũng là một chương trình, hoạt động của Bưu điện thành phố đồng hành với tổ chức Đoàn, Hội thực hiện các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi còn nhiều khó khăn trong cuộc sống và đây cũng là dịp tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn thành phố hỗ trợ Bưu điện thành phố hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để Bưu điện thành phố có thêm nguồn lực cùng với tổ chức Đoàn, Hội triển khai, thực hiện tốt hơn trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

 

 

By | 2019-09-15T10:18:50+07:00 Tháng Chín 12th, 2019|Huyện - Thành Đoàn, Tin tức, Vũng Tàu|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment