Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Home/Cơ Sở Đoàn Trực Thuộc, Đoàn Công Ty Cao Su Bà Rịa, Đoàn Khối Tương Đương, Hoạt động cấp cơ sở, Tin tức/Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Hoạt động Đền ơn đáp nghĩa tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong thời gian qua tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã luôn quan tâm duy trì các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, thăm hỏi gia đình chính sách,  Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn do Công ty nhận phụng dưỡng suốt đời. Các cơ sở Đoàn cũng thường xuyên đến nhà các Mẹ Việt Nam anh hùng để giúp dọn dẹp, sữa sang nhà cửa và trao quà phụng dưỡng cho các Mẹ. Đây cũng là hoạt động truyền thống tại đơn vị nhằm làm tốt công tác giáo dục truyền thống đến thế hệ trẻ, đẩy mạnh tuyên truyền truyền thống yêu nước và đạo nghĩa “Uống nước nhớ nguồn” làm cho mọi người nhất là thế hệ trẻ biết trân trọng tri ân công lao to lớn của các anh hùng – liệt sĩ và những người có công với nước; góp phần thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Đoàn viên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thăm tặng quà gia đình chính sách

 

About the Author:

Leave A Comment