“Đoàn viên tham gia truyền thông thay đổi nhận thức cùng hành động bảo vệ môi trường”

Home/Đất Đỏ, Tin tức/“Đoàn viên tham gia truyền thông thay đổi nhận thức cùng hành động bảo vệ môi trường”

“Đoàn viên tham gia truyền thông thay đổi nhận thức cùng hành động bảo vệ môi trường”

Thực hiện công tác Dân vận khéo năm 2018 “Đoàn viên tham gia truyền thông thay đổi nhận thức cùng hành động bảo vệ môi trường”; sáng ngày 12/7/2018, tại Thị trấn Phước Hải gần 200 đoàn viên, các em học sinh, các tổ dân cư thuộc TT Phước Hải và nhân dân khu phố Hải Sơn ra quân làm vệ sinh trên địa bàn khu phố.
Hy vọng rằng việc làm của tuổi trẻ được nhân dân hưởng ứng và quan tâm hơn nữa trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung !!!!
Mỗi gia đình đoàn viên của chúng ta hãy sống xanh, sống sạch.

By | 2018-07-13T21:55:17+07:00 Tháng Bảy 12th, 2018|Đất Đỏ, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment