Đoàn Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền thực hiện Công trình thanh niên năm 2018-2019 với Mô hình “Vườn rau thanh niên”.

Home/Đoàn Khối Trường Học, Huyện - Thành Đoàn, Long Điền, Tin tức/Đoàn Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền thực hiện Công trình thanh niên năm 2018-2019 với Mô hình “Vườn rau thanh niên”.

Đoàn Trường THPT Minh Đạm, huyện Long Điền thực hiện Công trình thanh niên năm 2018-2019 với Mô hình “Vườn rau thanh niên”.

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/ĐTN, ngày 06/3/2019 của Huyện Đoàn Long Điền về việc “Triển khai thực hiện công trình thanh niên”. Đoàn Trường THPT Minh Đạm đã xây dựng Công trình thanh niên năm 2018-2019, với Mô hình “Vườn rau thanh niên”. Công trình nhằm góp phần giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, học sinh có môi trường để các em học tập trong bộ môn Kĩ thuật Nông nghiệp, tạo kinh phí đóng góp cho quỹ hoạt động Đoàn trường, công trính đã thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh tham gia hưởng ứng rất nhiệt tình, đóng góp từ kinh phí đến ngày công

Một buổi chăm sóc “Vườn rau thanh niên”  của đoàn viên, học sinh

Ban đầu Đoàn trường trồng thử nghiệm với 100m2 với các loại rau như: rau muống, cải ngọt, cải bẹ xanh, rau má, ớt, cà chua… Dự kiến hàng năm, Đoàn trường mở rộng với tổng diện tích khoảng 500m2. Công trình thực hiện với kinh phí tự nguyện đóng góp là 6.000đ/học sinh, tổng kinh phí là 6.790.000đ, cùng với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Giáo viên Tổ Sinh học. Khi thu hoạch, sản phẩm sẽ bán cho thầy cô trong trường, nếu nhiều hơn sẽ được tiêu thụ ra thị trường bên ngoài. Số tiền thu đuợc sẽ nộp vào quỹ hoạt động Đoàn trường để sử dụng trong các hoạt động.

Công trình thanh niên đã tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết của tuổi trẻ nhà trường; nâng cao chất lượng quản lý giáo dục, hỗ trợ học sinh trong học tập; trang bị cho học sinh, sinh viên các kỹ năng thực hành xã hội; thi đua học tốt, xây dựng động cơ học tập trong sáng và môi trường học tập chủ động, thân thiện, sáng tạo.

Tin, ảnh: Minh Tân.

 

 

 

 

About the Author:

Leave A Comment