ĐIỀU LỆ

Home/ĐIỀU LỆ
ĐIỀU LỆ 2018-05-08T22:47:37+07:00

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau: Tin bài: Ban TC-KT

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Điều Lệ, Điều lệ Đoàn TNCS HCM|0 Comments

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)      Những điểm đổi mới của Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước, theo nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. *Điều lệ Đoàn khóa XI gồm 13 chương, 42 điều, tăng thêm một chương so với Điều lệ Đoàn khóa X (Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều). Chương III,IV của Điều lệ Đoàn khóa XI được tách ra từ Chương III của Điều [...]

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Điều lệ, Điều Lệ, Điều lệ Đoàn TNCS HCM|0 Comments

Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017.