Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Home/Điều lệ Hội Sinh Viên VN/Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam

Điều lệ của Hội Sinh viên Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) – Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

By | 2018-04-11T09:25:29+07:00 Tháng Tư 5th, 2018|Điều lệ Hội Sinh Viên VN|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment