Điều lệ Đội TNTP HCM

Home/Điều lệ Đội TNTP HCM
Điều lệ Đội TNTP HCM 2018-02-28T07:53:42+07:00

Điều lệ đội

ĐIỀU LỆ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quyết định số 319QĐ/TWĐTN, ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X) Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thiếu nhi Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH     Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh [...]

Tháng Mười Hai 21st, 2017|Categories: Điều lệ Đội TNTP HCM|