Điều lệ Đoàn TNCS HCM

Home/Điều lệ Đoàn TNCS HCM
Điều lệ Đoàn TNCS HCM 2018-02-28T07:52:14+07:00

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau: Tin bài: Ban TC-KT

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Điều Lệ, Điều lệ Đoàn TNCS HCM|

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)      Những điểm đổi mới của Điều lệ Đoàn khóa XI so với khóa trước, theo nhu cầu thực tiễn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. *Điều lệ Đoàn khóa XI gồm 13 chương, 42 điều, tăng thêm một chương so với Điều lệ Đoàn khóa X (Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều). Chương III,IV [...]

Tháng Chín 7th, 2018|Categories: Điều lệ, Điều Lệ, Điều lệ Đoàn TNCS HCM|

Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được Đại hội Đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ XI Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017.

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khóa X

Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG *** Số: 22 HD/TWĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013                   [...]

Tháng Mười Một 20th, 2017|Categories: Điều lệ Đoàn TNCS HCM|

Điều lệ Đoàn

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã chính thức thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 12/12/2012. Để giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong và ngoài nước kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện Điều lệ Đoàn X có hiệu quả, Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn bộ nội dung của Điều lệ Đoàn X ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH (Đại hội đại biểu toàn quốc [...]

Tháng Mười 23rd, 2017|Categories: Điều lệ Đoàn TNCS HCM|