Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Home/Chủ điểm sinh hoạt chi đoàn, Giáo Dục Tuyên Truyền, Tin tức/Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Đề cương tuyên truyền 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

About the Author:

Leave A Comment