Tư Liệu

Home/Tư Liệu

Hội đồng Đội huyện Long Điền chỉ đạo 100% Liên Đội Trường TH, THCS trên địa bàn huyện hoàn thành Đại hội Liên Đội, NH 2018-2019

Nhằm củng cố nhân sự, xây dựng Ban chỉ huy Liên Đội tại các đơn vị theo thời gian nhiệm kỳ tương ứng năm học 2018 - 2019. Báo cáo kết quả Liên Đội đã đạt được trong năm học 2017 – 2018; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình công tác Đội và [...]

KẾ HOẠCH ĐI CÔNG TÁC CƠ SỞ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN CẤP TỈNH, GIAI ĐOẠN 2018 – 2022

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư [...]

By | 2018-09-08T09:15:37+07:00 Tháng Chín 7th, 2018|Tư Liệu, Tư liệu Đoàn TNCS HCM|0 Comments

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh BRVT lần thứ II (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

By | 2018-08-06T06:14:17+07:00 Tháng Tám 6th, 2018|Tư Liệu, Tư liệu Hội Sinh Viên VN|0 Comments

Định hướng sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 4 năm 2018 Chủ đề: “Đất nước trọn niềm vui”

- Tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử, các hoạt động Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Người Lao động: Khái quát diễn biến và kết quả của chiến dịch Hồ Chí Minh, ý nghĩa lịch sử của thắng lợi 30/4/1975 giải phóng [...]

Nhân vật lịch sử tiêu biểu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

HUỲNH TỊNH CỦA (1834 - 1907) Quê quán: Phước Thọ - Đất Đỏ Ông là một nhà văn hoá lớn; có những đóng góp xuất sắc trong việc truyền bá chữ quốc ngữ; tác giả bộ từ điển tiếng Việt “Đại Nam quốc âm tự vị” có ý nghĩa khai phá, mở đường cho việc biên soạn [...]

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG; XÂY DỰNG ĐOÀN VỮNG MẠNH; ĐOÀN KẾT, PHÁT HUY THANH NIÊN XUNG KÍCH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tại Đại hội đại [...]

Nghi thức đội thiếu niên tiền phong

Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong (TNTP) Hồ Chí Minh chỉ quy định chung để thống nhất trong tổ chức của mình. Trong điều kiện hiện nay, các cơ sở và tập thể Đội sử dụng cờ theo đúng quy định trên. 1. CỜ ĐỘI   - [...]

By | 2017-12-28T14:10:59+07:00 Tháng Mười Hai 28th, 2017|Tư Liệu, Tư liệu Đội TNTP HCM|0 Comments