Điều lệ Hội Sinh Viên VN

Home/Điều lệ Hội Sinh Viên VN

Điều lệ hội sinh viên

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐIỀU LỆ CỦA HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) ( Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1739/QĐ-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ) Trải qua các giai [...]

By | 2017-12-21T14:31:06+07:00 Tháng Mười Hai 21st, 2017|Điều lệ Hội Sinh Viên VN|0 Comments