Buổi ra mắt và những hoạt động đầu tiên của Hội quán Thanh niên huyện Châu Đức

Home/Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức/Buổi ra mắt và những hoạt động đầu tiên của Hội quán Thanh niên huyện Châu Đức

Buổi ra mắt và những hoạt động đầu tiên của Hội quán Thanh niên huyện Châu Đức

– Nhằm tạo môi trường hoạt động đa dạng phong phú, phù hợp với nhu cầu lợi ích thiết thực để đoàn viên thanh niên, học sinh có khả năng và năng khiếu bộc lộ, phát triển; xây dựng định hướng tạo mọi điều kiện cho đoàn viên thanh niên, học sinh rèn luyện trưởng thành về mọi mặt.

– Tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên, học sinh giao tiếp ứng xử, vui chơi giải trí lành mạnh, bày tỏ quan điểm, tâm tư, nguyện vọng; hỗ trợ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong học tập, công tác và trong cuộc sống.

 

 

 

– Tăng cường khả năng đoàn kết , tập hợp thanh niên qua các hoạt động đa dạng như: Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, theo sở thích và các hoạt động xã hội khác, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn – Hội phù hợp với xu thế mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên trong tình hình mới.

– Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống của dân tộc cho thanh niên học sinh.

By | 2018-07-05T16:11:14+07:00 Tháng Bảy 5th, 2018|Châu Đức, Huyện - Thành Đoàn, Tin tức|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment