6 Bài học lý luận chính trị

Home/6 Bài học lý luận chính trị
6 Bài học lý luận chính trị 2017-10-25T08:25:03+07:00

TÀI LIỆU 6 BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2018 – 2022

Ngày 19/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn BRVT đã ban hành kế hoạch số 119-KH/TĐTN-TCKT về việc học tập lý luận chính trị đối với Cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022. Đây là kế hoạch cụ thể hóa Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị [...]

Tháng Chín 18th, 2018|

Bộ tài liệu Infographic 6 bài học LLCT: Các kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua 10 kỳ Đại hội: Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn đăng tải toàn bộ tài liệu Bộ Công cụ tại đây. Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Link download (file pdf): https://drive.google.com/drive/folders/0B0xFiGgBLuBuSTBKNVRkSzdRYUk Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng Mười 25th, 2017|

Bộ tài liệu Infographic 6 bài học LLCT: Các gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu

Một số gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu  Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn đăng tải toàn bộ tài liệu Bộ Công cụ tại đây. Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Link download (file pdf): https://drive.google.com/drive/folders/0B0xFiGgBLuBuSTBKNVRkSzdRYUk  Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tháng Chín 28th, 2017|

Bộ tài liệu Infographic 6 bài học LLCT: Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Bài 4-  Quá trình hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn đăng tải toàn bộ tài liệu Bộ Công cụ tại đây. Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Link download (file pdf): https://drive.google.com/drive/folders/0B0xFiGgBLuBuSTBKNVRkSzdRYUk Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh [...]

Tháng Chín 28th, 2017|

Bộ tài liệu Infographic 6 bài học LLCT: Hệ thống chính trị ở Việt Nam

Bài 3- Một số nội dung cơ bản của Hệ thống chính trị ở Việt Nam Ban Biên tập Website Tỉnh đoàn đăng tải toàn bộ tài liệu Bộ Công cụ tại đây. Rất mong các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện Link download (file pdf): https://drive.google.com/drive/folders/0B0xFiGgBLuBuSTBKNVRkSzdRYUk Nguồn: Trung ương Đoàn TNCS Hồ [...]

Tháng Chín 28th, 2017|

Bộ tài liệu Infographic 6 bài học LLCT: Những Nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 27/9/2017, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành Bộ công cụ tài liệu Infographic theo các chuyên đề 6 bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. Bộ tài liệu được thiết kế dạng Infographic theo các chuyên đề, kích thước khổ A4, thuận lợi để các đơn vị có thể dùng [...]

Tháng Chín 27th, 2017|

6 Bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên

6 Bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên thanh niên. Vui lòng bấm vào từng link bên dưới để theo dõi các bài học. Tải File Powerpoint Bài 1: Chuyên đề 1  Bài 2: Chuyên đề 2 Bài 3:  Chuyên đề 3 Bài 4: Chuyên đề 4 Bài 5: Chuyên đề 5 Bài 6: Chuyên đề [...]

Tháng Hai 16th, 2017|