200 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Home/Giáo Dục Tuyên Truyền, Hoạt động cấp Tỉnh, Tin tức, Tỉnh Đoàn/200 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

200 cán bộ Đoàn học tập Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

Sáng 14-1, Tỉnh Đoàn đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho 200 cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu, truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết và kết luận tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) như: Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kết luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin, ảnh: MINH NHÂN

Leave A Comment