13 ĐIỀU XỬ THẾ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Home/Theo dấu chân Bác/13 ĐIỀU XỬ THẾ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

13 ĐIỀU XỬ THẾ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

1. Suy nghĩ trước khi nói;
2. Cương quyết khi hành động;
3. Cẩn thận khi cầm bút;
4. Bình tĩnh, sáng suốt khi gian nguy;

5. Nhẫn nại, ôn hòa khi tức giận;
6. Thẳng thắn quá hay mất lòng;
7. Nguyên tắc quá hay mất việc;
8. Sinh động khéo léo tùy trường hợp;

9. Gác tình riêng mưu sự việc chung;
10. Bỏ óc đa sầu đa cảm;
11. Đời vui tươi là thuốc sống;
12. Vui vẻ thì chiến đấu mới hăng;
13. Vui vẻ để gần gũi nhân dân.

Nguồn: Sưu tầm

By | 2019-11-25T08:21:29+07:00 Tháng Mười Một 1st, 2019|Theo dấu chân Bác|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment